پویش همگانی کمک به نیازمندان محله

تنها خیریه مردمی محله وازیچه که به نیازمندان این محل کمک می کند دست یاری به سوی شما دراز کرده است ...

کمک ها به صورت نقدی و غیر نقدی امکان پذیر است.(پرداخت از طریق برنامه صدقه آنلاین، واریز به شماره حساب های خیریه و کمک های غیرنقدی با حضور در دفتر موسسه یا هماهنگ کردن با خیریه برای فرستادن مامور دریافت کمک های موسسه)

دعوت هم محله ای های عزیز برای تهیـه اقـلام مـورد نیـاز خـانـواده هـای نیـازمنـد

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمک های خیرخواهانه، با ما در “تماس باشید” .

شماره تماس: 03133657739 – 03133520600

صدقه آنلاین