گزارش فعالیت‌ها

خیریه رهپویان امام حسن مجتبی (ع)

گزارش اردیبهشت ماه 1403

خیریه رهپویان امام حسن‌(ع) با همت و همکاری شما عزیزان، در اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت‌های متعددی را در جهت کمک به نیازمندان به انجام

ادامه مطلب »

گزارش فروردین ماه 1403

خیریه رهپویان امام حسن (ع) با همت و همکاری شما عزیزان، در اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت‌های متعددی را در جهت کمک به نیازمندان به

ادامه مطلب »

گزارش اسفندماه

 یکی از آموزه‌های مهم دین اسلام، همدلی و کمک به نیازمندان است. در ماه مبارک رمضان، مسلمانان با تأسی از سیره و سنت رسول اکرم(ص)

ادامه مطلب »

گزارش آذر ماه خیریه

آذرماه، فصل نوعدوستی و یاری رساندن به نیازمندان بود، خیریه رهپویان امام حسن(ع) نیز با همت نیکوکاران و خیرین گرامی، در این امر خیر پیش

ادامه مطلب »

Join our newsletter to stay updated

گزارش اسفندماه

 یکی از آموزه‌های مهم دین اسلام، همدلی و کمک به نیازمندان است. در ماه مبارک رمضان، مسلمانان با تأسی از

Read More

گزارش آذر ماه خیریه

آذرماه، فصل نوعدوستی و یاری رساندن به نیازمندان بود، خیریه رهپویان امام حسن(ع) نیز با همت نیکوکاران و خیرین گرامی،

Read More

گزارش اردیبهشت ماه 1403

خیریه رهپویان امام حسن‌(ع) با همت و همکاری شما عزیزان، در اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت‌های متعددی را در جهت کمک به نیازمندان به انجام

ادامه مطلب »

گزارش فروردین ماه 1403

خیریه رهپویان امام حسن (ع) با همت و همکاری شما عزیزان، در اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت‌های متعددی را در جهت کمک به نیازمندان به

ادامه مطلب »

گزارش اسفندماه

 یکی از آموزه‌های مهم دین اسلام، همدلی و کمک به نیازمندان است. در ماه مبارک رمضان، مسلمانان با تأسی از سیره و سنت رسول اکرم(ص)

ادامه مطلب »

گزارش آذر ماه خیریه

آذرماه، فصل نوعدوستی و یاری رساندن به نیازمندان بود، خیریه رهپویان امام حسن(ع) نیز با همت نیکوکاران و خیرین گرامی، در این امر خیر پیش

ادامه مطلب »