موسسه خیریه رهپویان امام حسن(ع)

موسسه خیریه رهپویان امام حسن(ع) افتخار دارد
فعالیتهای زیر را به واسطه کمکهای شما خیرین عزیز
به انجام برساند:

اهداف ما

فقرزدایی نیازمندان و افراد بی سرپرست مناطق محروم  هدف کار ماست و با تمام توان در این راستا گام بر میداریم. امیدواریم شما عزیزان با کمکهای نقدی و غیر نفدی خود ما را در امر یاری کنید.

با عضویت در سامانه صدقه آنلاین علاوه بر واریز کمکهای خود را به حساباین موسسه، می توانید آنها را مدیریت کنید.