کمک به بیماران نیازمند

مشارکت در روند بهبود بیماران

  دست و پنجه نرم کردن با بیماری، به خودی خود سخت و طاقت‌فرسا است. اما وقتی این مشکل بزرگ، با بی‌پولی و مشکلات مالی همراه شود؛ غیر قابل تحمل می‌شود و بیمار و خانواده امیدشان را از دست می‌دهند. تصور کنید که در کنار درمان نیازمندی‌های روزمره را نیز تأمین نکنید؛ این به یک […]