اخبار و مطالب
my-admin

کمک به نیازمندان در قاب فیلم

شما خیرین عزیز را دعوت میکنیم به مشاهده چند نمونه کلیپ برای قدم گذاشتن در راه کمک به فقرا و نیازمندان https://kheyryieh.ir/wp-content/uploads/2023/11/15341.mp4https://kheyryieh.ir/wp-content/uploads/2023/11/54165476.mp4https://kheyryieh.ir/wp-content/uploads/2023/11/InShot_۲۰۲۳۱۰۱۷_۱۰۴۹۵۴۸۲۴.mp4https://kheyryieh.ir/wp-content/uploads/2023/11/InShot_۲۰۲۳۱۰۱۷_۱۰۵۸۳۹۸۴۶.mp4https://kheyryieh.ir/wp-content/uploads/2023/11/InShot_۲۰۲۳۱۰۱۷_۱۱۱۶۲۱۳۹۴.mp4https://kheyryieh.ir/wp-content/uploads/2023/11/InShot_۲۰۲۳۱۰۱۷_۱۱۳۹۴۸۲۷۰.mp4https://kheyryieh.ir/wp-content/uploads/2023/11/InShot_۲۰۲۳۱۰۱۷_۱۱۴۶۳۶۶۷۸.mp4https://kheyryieh.ir/wp-content/uploads/2023/11/InShot_۲۰۲۳۱۰۱۷_۱۲۰۹۱۰۱۵۷.mp4https://kheyryieh.ir/wp-content/uploads/2023/11/1-3-1.m4vhttps://kheyryieh.ir/wp-content/uploads/2023/11/1-4-1.m4vhttps://kheyryieh.ir/wp-content/uploads/2023/11/1.mp4

ادامه مطلب »
اخبار و مطالب
my-admin

گزارش مهرماه خیریه

 خیریه رهپویان امام حسن (ع) در مهرماه 1402 کمک هایی را به دست مددکاران و دانش آموزان نیازمند رسانیده است. لیست کمک ها به شرح

ادامه مطلب »