تاج گل های جدید خیریه

تاج گل های جدید خیریه

در سال 1401 با همت و تلاش خیرین خیریه رهپویان امام حسن (ع) تاج گل های عرض تسلیت این خیریه با گل های جدید جایگزین شد که نمای زیباتری به این تاج گل ها داده شد. خیرین عزیز با سفارش این تاج گل ها برای عرض تسلیت به بازماندگان درگذشتگان، هم ارادت خود را به آنها عرض نموده، هم با این کار کمکی به مددجویان خیریه انجام داده اند.