راههای ارتباطی

برای ارتباط با خیریه رهپویان امام حسن(ع)؛ می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید و نذورات خود را مستقیم به دست خیریه برسانید تا بین نیازمندان توزیع گردد.

شماره حسابهای موسسه خیریه رهپویان امام حسن(ع):
 
– شماره حساب ملی مرکزی:   0107435855005
– شماره حساب صادرات توحید:   0102700206001
– شماره حساب قرض الحسنه عاشورا: 79900
– شماره کارت بـانـک ملــی:  6447 9989 9918 6037
– شماره کارت بانک صادرات: 5400 9031 6919 6037