صدقه آنلاین

صدقه آنلاین سامانه پرداخت آنلاین کمکهای مردمی به نیازمندان وب اپلیکیشن صدقه آنلاین خیریه راه اندازی شد و ازین پس شما از طریق پرداخت آنلاین میتوانید صدقات، کفاره، فطریه و… خود را به راحتی پرداخت کنید و نذورات خود را تحت نظر خیریه رهپویان به دست نیازمندان واقعی برسانید. صدقه آنلاین وب اپلیکیشن صدقه آنلاین […]