اخبار | مطالب

خیریه رهپویان امام حسن(ع)

بایگانی برچسب برای صدقه آنلاین

صدقه آنلاین

صدقه آنلاین

صدقه آنلاین سامانه پرداخت آنلاین کمکهای مردمی به نیازمندان وب اپلیکیشن صدقه آنلاین خیریه راه اندازی شد و ازین پس شما از طریق پرداخت آنلاین میتوانید صدقات، کفاره، فطریه و… خود را به راحتی پرداخت…