جزئیات رویداد

هر ساله با نزدیک شدن به ایام مدارس و ماه مهر با توجه به نیاز دانش آموزان بی بضاعت به لوازم التحریر، کیف، لباس مدرسه و... خیریه رهپویان آماده دریافت کمک های مردمی می باشد.

کمک هزینه ثبت نام و خرید لوازم التحریر دانش آموزان بی بضاعت

 • کمک به تهیه لوازم موردنیاز مدرسه
 • تهیه لوازم التحریر، پوشاک، هزینه ثبت نام مدرسه

  ماموریت رویداد

  کمک هزینه تهیه لوازم التحریر

  چشم انداز رویداد

  کمک هزینه تهیه لوازم التحریر

  چشم انداز رویداد

  کمک هزینه تهیه لوازم التحریر

  کتاب و دفتر تکالیف
  نیازمندان را دریابیم
  کتاب و دفتر تکالیف
  نیازمندان را دریابیم
  کتاب و دفتر تکالیف
  نیازمندان را دریابیم
  ۲۶ تیر
  تهیه لوازم التحریر مدرسه برای دانش آموزان نیازمند
  • محل: خیریه رهپویان امام حسن (ع)
  • تلفن: 03133657739

  حامی رویداد